“Xavi Forcadell” es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’art. 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el seu Reglament de Desenvolupament, així com per al compliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679. De conformitat amb aquestes normatives, informem que la utilització de la nostra pàgina web pot requerir que es facilitin unes certes dades personals a través de formularis de registre o contacte, o mitjançant l’enviament d’emails, i que aquests seran objecte de tractament per “Xavi Forcadell”, Responsable del tractament, les dades del qual són:

Responsable: Xavi Forcadell i Drago
Domicili Social:  Av. Aragonesa, 35 Esc B Àtic 4a – 43870 Amposta

OBTENCIÓ I TRACTAMENT DE DADES

“Xavi Forcadell”, com a Responsable del Tractament, té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que poden dur-se a terme, bé sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. S’obtindran únicament les dades precises per a poder realitzar el servei contractat, o per a poder respondre adequadament a la petició d’informació realitzada per l’Usuari.

Formularis de contacte/email

Finalitat: Donar contestació a la seva sol·licitud d’informació realitzada a través del nostre/s formulari/s de contacte.
Legitimació: La base jurídica que legitima aquest tractament és el consentiment de l’Usuari, que podrà revocar en qualsevol moment.
Cessió de dades: Les dades personals seran tractats a través de servidors gestionats per Raiola Networks, que tindrà la consideració d’Encarregat del Tractament. A més, El nostre prestador de serveis de correu electrònic, a través dels quals es realitzaran les comunicacions, és Google, LLC, a través de Google Suite.

Formularis d’alta en llista de correu (newsletter)

Finalitat: Enviament de comunicacions comercials d’interès per a l’Usuari. Tal com estableix la LSSICE, “Xavi *Forcadell” es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals. A aquest efecte, no serà considerada com a comunicació comercial la informació enviada als clients per al manteniment de la relació contractual existent.
Legitimació: La base jurídica que legitima aquest tractament és el consentiment de l’Usuari, que podrà revocar en qualsevol moment.
Cessió de dades: Les dades personals seran tractats a través de servidors gestionats per Mailchimp, que tindrà la consideració d’Encarregat del Tractament.

Formularis de registre/alta de client

Finalitats:

 • Gestionar la seva alta d’Usuari en la nostra pàgina web.
 • Gestionar les compres realitzades en la nostra pàgina web.
 • Proporcionar informació sobre la tramitació i l’estat de les compres.
 • Registre històric de les compres realitzades en la nostra pàgina web.
 • Enviament de comunicacions via email i/o telèfon, amb la finalitat d’informar l’Usuari de possibles incidències, errors, problemes i/o estat de les comandes.

Legitimació: La base jurídica que legitima aquest tractament és l’execució d’un contracte.

Cessió de dades: “Xavi Forcadell” no cedirà ni comunicarà a cap tercer les teves dades, excepte en els casos legalment previstos o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un Encarregat de Tractament. Així, l’Usuari accepta que alguns de les dades personals recaptades siguin facilitats a aquests Encarregats del Tractament (plataformes de pagament, gestoria, intermediaris, etc.), quan sigui necessari per a l’efectiva realització del servei contractat. L’usuari accepta també que algun dels serveis puguin ser, totalment o parcialment, subcontractats a altres persones o empreses, que tindran la consideració d’Encarregats del Tractament, amb els quals s’ha convingut el corresponent contracte de confidencialitat, o adherit a les seves polítiques de privacitat, establertes en les seves respectives pàgines web. L’usuari podrà negar-se a la cessió de les teves dades als Encarregats del Tractament, mitjançant petició escrita, per qualsevol dels mitjans anteriorment referenciats.

A més, en aquells casos en què sigui necessari, les dades de Clients podran ser cedits a determinats organismes, en compliment una obligació legal: Agència Tributària Espanyola, entitats bancàries, Inspecció de Treball, etc.

MESURES DE SEGURETAT

S’informa els usuaris que, en “Xavi Forcadell”, s’han adoptat les mesures tècniques i organitzatives conforme al que es disposa en la normativa de protecció de dades. Les dades personals que es recullen en els formularis són objecte de tractament, únicament, per part del personal de “Xavi Forcadell” o dels Encarregats del Tractament aquí establerts.

S’han adoptat les mesures de seguretat adequades a les dades que es faciliten i, a més, s’han instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliten.

El Lloc web de “Xavi Forcadell” compta, a més amb un xifratge SSL, que permet a l’Usuari l’enviament segur de les seves dades personals a través dels formularis de contacte del lloc web.

VERACITAT DE LES DADES

L’Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes i es compromet a mantenir-los actualitzats. L’usuari respondrà de la veracitat de les seves dades i serà l’únic responsable de quants conflictes o litigis poguessin resultar per la falsedat d’aquests. És important que, perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’usuari informi a “Xavi Forcadell” sempre que hi hagi hagut alguna modificació en aquests.

EXERCICI DE DRETS

La LOPD i el RGPD concedeixen als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals. Per a això, l’usuari haurà de dirigir-se, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), mitjançant correu electrònic a [email protected], o bé mitjançant comunicació escrita a l’adreça que apareix en el nostre Avís Legal. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: nom i cognoms de l’Usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.

L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi Usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’Usuari, aportant-se la documentació que acrediti aquesta representació.

L’usuari podrà sol·licitar l’exercici dels drets següents:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, i en aquest cas únicament seran conservats per “Xavi Forcadell” per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament: “Xavi Forcadell” deixarà de tractar les seves dades, tret que per motius legítims o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de continuar tractant.
 • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra empresa, “Xavi Forcadell” li facilitarà la portabilitat de les seves dades en format exportable.

En el cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, l’usuari té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si un usuari considera que hi ha un problema amb la forma en què “Xavi Forcadell” està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions al Responsable de Seguretat o a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d’Espanya.

CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades de caràcter personal dels Usuaris que usin el formulari de contacte o d’alta en el butlletí seran tractats durant el temps estrictament necessari per a atendre la sol·licitud d’informació, o fins que es revoqui el consentiment atorgat.

Per part seva, les dades de caràcter personal del Client seran tractats fins que finalitzi la relació contractual. El període de conservació de les dades personals serà el mínim necessari, podent mantenir-se fins a:

 • 4 anys: Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris…); Arts. 66 i seg. Llei General Tributària (llibres de comptabilitat…)
 • 5 anys: Art. 1964 Codi Civil (accions personals sense termini especial)
 • 6 anys: Art. 30 Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures…)
 • 10 anys: Art. 25 Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.
 • Sense termini: dades desagregades i anonimitzades.

En el cas que es tractin dades de candidats (C.V.), “Xavi Forcadell” podrà mantenir emmagatzemat el seu currículum un màxim de dos anys per a incorporar-lo a futures convocatòries, tret que el candidat es manifesti en contra.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

“Xavi Forcadell” utilitza els serveis de mailing de https://mailchimp.com/es/. L’usuari accepta expressament i de manera inequívoca el seu consentiment per al tractament de les seves dades i per a la transferència internacional dels mateixos a aquesta/s empresa/s prestadora/s de serveis.

CONFIDENCIALITAT

La informació subministrada pel client tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres fins diferents als aquí descrits. “Xavi Forcadell” s’obliga a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions de l’Usuari, els motius de l’assessorament sol·licitat o la durada de la seva relació amb aquest.

VALIDESA

Aquesta política de privacitat i de protecció de dades ha estat redactada a dia 31 de març de 2019, i podrà variar en funció dels canvis de normativa i jurisprudència que es vagin produint, sent responsabilitat del titular de les dades la lectura del document actualitzat, amb vista a conèixer els seus drets i obligacions sobre aquest tema a cada moment.

Cistella de la compra
Desplaça cap amunt

Després de l’èxit del primer conte amb milers d’exemplars venuts, el Cranc Juganer torna per compartir un secret molt especial que arribarà al cor dels infants! 

Vols descobrir-lo?

Poner Límites a las pantallas
Inscripcions obertes
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Més informació
Privacidad